Jag har beställt en prenumeration med autogirobetalning, hur fungerar det?

När du beställer en produkt som har autogiro som betalningsform så kommer du först få hem en faktura att betala för din första månad. Bifogat med denna faktura skall du även få en medgivandeblankett som du behöver fylla i och skicka tillbaka till oss för behandling.

När vi registrerat ditt medgivande i våra system så inväntar vi bekräftelse från Bankgirocentralen att medgivandet är korrekt ifyllt och giltigt. Om allt stämmer så skall autogirots automatiska betalning börja fungera redan från nästa månad.

Observera att om din prenumeration inte redan betalas för jämna kalendermånader så kommer detta att korrigeras i samband med att din första dragning på autogiro görs. Detta innebär att det belopp som debiteras oftast är större än ditt vanliga belopp på grund av att du då betalar för en längre period. Exempelvis om du betalar din första faktura för den 15/1 - 14/2 och ditt autogiro blir godkänt för nästa period så kommer den första dragningen debiteras för perioden 15/2 - 31/3. Därefter kommer dragningarna avse samma period som den aktuella kalendermånaden, i detta fall 1/4 - 30/4.

Om det är något som inte stämmer i ditt inskickade medgivande så kommer autogirot inte bli godkänt och du kommer få en ytterligare faktura för nästa period. Det kommer även skickas med en ny medgivandeblankett som du kan fylla i och skicka in igen.
Hallands Nyheter Kundservice Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.